• Warszawa
  • 290 282 722 222
  • contact@350th.org

Poradnik wspierają:

Wsparcie IT: www.q-seo.pl

Architektura zrównoważona

Architektura zrównoważona to prąd w architekturze, który zakłada tworzenie takich projektów, które będą jednocześnie spełniały trzy założenia:

 

  • będą konkurencyjne rynkowo

  • będą przyjazne środowisku naturalnemu

  • będą przyjazne człowiekowi i funkcjonalne.

 

 

Zrównoważona architektura ma więc dążyć do projektowania takich budynków, które będą oferowały budynki w rozsądnych cenach, które zapewnią zdrowe środowisko i otoczenie człowiekowi. W tym aspekcie dużą uwagę zwraca się między innymi na tereny zielone w miastach. Budynki zrównoważone muszą być także przyjazne dla środowiska, czyli z jednej strony poprzez wykonanie ich z materiałów, które nie są szkodliwe dla środowiska, z drugiej zaś powinny wykorzystywać naturalne, odnawialne źródła energii, zmniejszać emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

 

Wszystkie te założenia mogą być spełnione przy współpracy projektantów, którzy odpowiedzialni są za kształt budynku, oraz budowniczych, którzy wznosząc go powinni zachować w pamięci te trzy główne aspekty, które są również podstawą zrównoważonego budownictwa. 

 

 

 

"Tworzyć architekturę to znaczy zadawać sobie pytania (...) przybliżać się do własnych odpowiedzi"

© 2016 Portal architektoniczny. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme