Dbanie o wspólną, ogólnodostępną przestrzeń to obowiązek całego społeczeństwa

Drukuj

 

 

Większość z nas niemalże codziennie korzysta z elementów przestrzeni publicznej, służących do wspólnego użytku całego społeczeństwa, takich jak drogi, chodniki, przystanki czy parkowe ławki (o których więcej informacji znaleźć można tutaj -  metalico.pl/produkty/meble-miejskie/lawki.html). Powstają one lub są umiejscawiane w konkretnych miejscach z inicjatywy włodarzy miasta lub samych obywateli. Niezbędne do tego fundusze pochodzą przeważnie z obowiązkowych podatków.

 

 

Na wielkość publicznego budżetu wpływ mają nasze podatki

 

Podatki płacimy wszyscy – nawet jeśli nie pracujemy, nabywając produkty codziennego użytku przekazujemy pewną część ich wartości do publicznego budżetu. Można więc uznać, iż wymienione wyżej części składowe publicznej przestrzeni są niejako fundowane przez nas samych. Jest to wystarczający powód do tego, by należnie o nie dbać.

 

 

Niszczenie przestrzeni publicznej powinno być napiętnowane

 

Niektórzy członkowie społeczeństwa mają z tym jednak spory problem. Niszczenie wiat autobusowych przystanków, nagminne wyrzucanie śmieci gdzie popadnie, niesprzątanie odchodów po swoich psach, nieodpowiednie użytkowanie ławek w publicznych parkach – to tylko niektóre społeczne grzechy, które są zdecydowanie warte potępienia.

 

 

Dbanie o przestrzeń społeczną to nowa forma patriotyzmu

 

Warto traktować dbanie o wspólną, społeczną własność jako objaw patriotyzmu w nowoczesnym pojmowaniu tego słowa. Każdemu obywatelowi powinno zależeć na tym, aby jego miasto (a ostatecznie cały kraj) było zadbane, zaś wszystkie elementy mające wspomóc życie mieszkańców były zawsze w pełni funkcjonalne.

 

 

W jakich krajach szacunek do wspólnej własności jest największy?

 

Jak pokazują różnorakie socjologiczne badania, najbardziej rozwiniętymi pod względem potrzeby dbania o dobro wspólne społeczeństwami są kraje skandynawskie, takie jak Szwecja, Dania czy Norwegia. Być może wpływ na to mają bardzo wysokie podatki, przeznaczane również na ogólnodostępne udogodnienia.