Jakie zasady powinny być spełnione podczas bezpiecznej eksploatacji urządzeń dźwignicowych?

Drukuj

Urządzenia dźwignicowe służące do transportu bliskiego ciężkich, nieforemnych ładunków, są niezbędnym wyposażeniem portów morskich, hal magazynowych czy dużych budów. Jednak aby móc je bezpiecznie obsługiwać, należy spełnić odpowiednie wymagania.

 

Operatorem dźwignic może zostać jedynie pełnoletnia osoba, która znajduje się w dobrym stanie zdrowia (co jest potwierdzone świadectwem lekarskim), oraz posiada niezbędne wykształcenie, wiedzę i praktykę.

 

Operatorzy mogą posiadać uprawnienia w jednej z trzech kategorii. Każda z nich dodatkowo jest oznaczona jednym z następujących symboli: W (dotyczy podestów ruchomy, wciągników oraz wciągarek), S (odnosi się do dźwignic linotorowych, układnic magazynowych i suwnic) albo Z (w ten sposób oznacza się uprawnienia na obsługę żurawi).

 

Komu zlecić konserwację urządzeń służących do transportu bliskiego?

 

Inną ważną kwestią przy bezpiecznym używaniu maszyn dźwignicowych jest poddawanie ich regularnej, obowiązkowej konserwacji. Zlecić ją można firmie takiej jak na przykład ta: www.panda.pl, która posiada wszelkie niezbędne uprawnienia dotyczące zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzanie. Wydaje je Inspektorat Dozoru Technicznego, potwierdzając tym samym, że konserwator ma wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na kontrolę oraz ewentualną naprawę urządzenia dźwignicowego.

 

 

Podsumowując, podstawą bezpiecznej eksploatacji urządzeń transportu bliskiego jest posiadanie odpowiednich uprawnień oraz regularna konserwacja tego rodzaju maszyn.