Sposoby na dostarczenie bieżącej wody do budynku mieszkalnego

Drukuj

W budynku mieszkalnym woda powinna być dostarczana na bieżąco. Taka możliwość znacznie poprawia komfort mieszkania w domu czy mieszkaniu i stanowi jedno z fundamentalnych praw cywilizacyjnych każdego człowieka żyjącego we współczesnym świecie.

Istnieją dwie najważniejsze drogi, którymi może pójść inwestor pragnący dostarczać do swojego budynku bieżącą wodę. Pierwszą z nich jest przyłączenie go do sieci wodociągowej, natomiast drugą – budowa własnej studni. Poniżej znaleźć można kilka podstawowych informacji na temat obu tych działań, jak również ich podstawowe wady i zalety.

 

 

Woda z sieci wodociągowej

 

Do najważniejszych etapów przyłączenia domu (czy też działki) do publicznej sieci wodociągowej, należą przede wszystkim uzyskanie warunków technicznych przyłączenia (od zakładu wodociągowego), stworzenie projektu przyłącza, uzyskanie zgody na przyłączenie oraz wykonanie samego przyłącza. Ostatnim etapem jest podpisanie umowy z siecią wodociągową.

Woda z wodociągów powinna zostać odpowiednio oczyszczona jak również uzdatniona. Domownicy nie muszą mieć obaw przed jej piciem, bowiem spełnia ona wszelkie warunki bakteriologiczne. Istnieje jednak pewnego ryzyko jej wtórnego zanieczyszczenia, na przykład z powodu zabrudzeń oraz korozji występującej w wodociągach.

Rachunki za wodę pobieraną z wodociągów bywają wysokie, nie ulega jednak wątpliwości, że to rozwiązanie wydaje się być dość wygodne oraz mało angażujące. Wiąże się natomiast z ryzykiem wystąpienia awarii sieci wodociągowej, pozbawiających budynek dostępu do bieżącej wody.

 

 

Woda z własnej studni

 

Budowa indywidualnego źródła wody na własnej działce skupia się zwykle na działaniach związanych z wierceniem studni głębinowej. Budową tego rodzaju ujęć zajmuje się chociażby ta firma: budwiert.pl, na stronie której znaleźć można podstawowe informacje związane z powstawaniem wierconych studni głębinowych.

 

Chęć budowy własnej studni należy skonfrontować ze wszelkimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni, w bezpośredni sposób związanymi w uwarunkowaniami działki, na której ma powstać studnia. Po załatwieniu wszelkich formalności, firma której zlecono budowę studni rozpoczyna proces szukania wody. Dzięki niemu wybierane jest najlepsze miejsce gwarantujące wydajne czerpanie życiodajnego płynu.

 

Woda ze studni głębinowej charakteryzuje się wysoką jakością i dużym stopniem przefiltrowania przez poszczególne warstwy filtracyjne, jednak z drugiej strony wymagać może uzdatniania ze względu na przekroczenie norm zawartości żelaza i manganu.

 

Na główne koszta związane z pobieraniem wody z własnej studni głębinowej składają się rachunki za energię elektryczną pobieraną przy uruchomieniu pompy tłoczącej wodę, oraz urządzeń uzdatniających. Wspomniane rachunki są na ogół niższe niż opłata za wodę z wodociągów, a posiadanie niezależnego ujęcia wody daje pewne poczucie bezpieczeństwa, nieznane osobom korzystającym ze wspólnych źródeł.