Właściwie wykonana ekspertyza budowlana

Drukuj

Ekspertyza budowlana jest wystawiana w sytuacji, gdy niezbędne jest nie tylko sprawdzenie ogólne budynku, ale także jego kontrola i wykonanie niezbędnych badań, obliczeń oraz analiz. Firmę proponującą usługi związane z wykonywaniem ekspertyz znajdziemy na stronie ekspertyzybudowlane.org.pl/ekspertyzy-budowlane.html.

 

Co składa się na prawidłowo wykonaną ekspertyzę techniczną?

a)Dobrze wykonana ekspertyza budowlana zawiera między innymi opis przedmiotu, a także celu jakiemu ma ona służyć.

b)Innego rodzaju badania niezbędne są w przypadku nowego budynku, a inne jeżeli obiekt ma być modernizowany.

c)Ekspertyza to także opis badanych elementów i wszelkich rozwiązań konstrukcyjnych wykorzystanych do budowy domu. Zamieszcza się również wszelkie wymiary, opis materiałów z jakiego budynek jest wykonany. Nie można pominąć opisu fundamentów, konstrukcji ścian, stropu i dachu.

d)Ekspert budowlany w dokumencie zamieszcza metody badań, dokumentację rysunkową, fotograficzną, a także obliczenia dopuszczalnych obciążeń.

e)W dokumencie zostają umieszczone także wnioski z oględzin i badań obejmujące ocenę stanu danego obiektu, a także jego przydatności, ocenę instalacji, uszkodzeń, przyczyn powstawania uszkodzeń jak również zalecenia dotyczące naprawy, wzmocnienia i osuszenia lub ocieplenia.

 

 

Ekspert budowlany

Ekspert budowlany musi być osoba kompetentną, rzetelną i skrupulatną. Bardzo dużo zależy od jego doświadczenia i wiedzy. Pamiętajmy, że każda wada w budynku może doprowadzić w konsekwencji do poważnego wypadku i do utraty zdrowia przez użytkowników. Ekspert musi również legitymować się właściwym wykształceniem i uprawieniami rzeczoznawcy budowlanego. Jeżeli nie będziemy potrzebowali ekspertyzy, a jedynie opinie techniczną, to wystarczy doświadczony inżynier lub technik z uprawieniami budowlanymi.

 

 

Uprawienia rzeczoznawcy

Aby zostać rzeczoznawcę budowlanym niezbędne jest uzyskanie dyplomu wyższej uczelni. Kolejną ważną kwestią jest zdobycie specjalności oraz uprawień rzeczoznawcy. Uprawienia nadawane są przez wojewodę, ale jedynie w przypadku posiadania udokumentowanej praktyki zawodowej, którą dana osoba odbyła po uzyskaniu uprawień budowlanych. Praktyka wynosi co najmniej pięć lat. Każdy rzeczoznawca zarejestrowany jest w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Budowlanych.

 

Czy jest sens wynajmować eksperta budowlanego?

Wiele osób zastanawia się nad sensem wynajmowania eksperta budowlanego. Przede wszystkim wiążą się z tym dodatkowe koszty, a także czas który musimy poświęcić specjaliście. Jednak warto na coś takiego się zdecydować. Ekspert budowlany wydając opinię, czy dając nam ekspertyzę gwarantuje, że budynek jest bezpieczny. Czasami kupując nowy dom, możemy nawet nie zdawać sobie sprawy z niedociągnięć jakie w nim powstały na skutek oszczędności materiałów i niezbyt fachowego wykonania. Ekspert wyda dokument, który może być podstawą do wytargowania niższej ceny za obiekt, lub można na jego podstawie domagać się wprowadzenia niezbędnych zmian.