Pełna księgowość – dla kogo?

Drukuj

 

W świetle prawa niektóre typy przedsiębiorstw są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości swojej firmy. Z informacji zasięgniętych od Lefthand.pl dowiedzieliśmy się, że do podmiotów tych zaliczane są:

 

 

Czy to oznacza, że rejestrując spółkę automatycznie konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości?

 

W żadnym wypadku. Również w tym przypadku ustawodawca określił pewne limity. Na chwilę obecną podmioty zobowiązane do pełnej księgowości muszą osiągać roczny limit przychodów rzędu 1,200,000 euro. Od początku 2016 roku obowiązek prowadzenia pełnej księgowości narzucony został również na niektóre sektory produkcji rolnej. Do tej pory niemalże wszystkie działalności produkcyjno-rolne rozliczały się w oparciu o normy szacunkowe, jednak obecnie przepisy ich dotyczące zostały znacząco obostrzone.

 

Pełna księgowość – jakie daje korzyści?

 

Podmioty gospodarcze rozliczające się w oparciu o pełną księgowość mają pełny wgląd do sytuacji i kondycji finansowej swojej firmy. W księgach znajdują się informacje na temat wszystkich zdarzeń finansowych mających miejsce w firmie.

 

Oczywiście są również wady

 

Pełna księgowość wymaga dużych nakładów finansowych. Profesjonalni księgowi żądają za swoje usługi w tym zakresie od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie i trudno się temu dziwić jeśli weźmie się pod uwagę jak precyzyjna i skomplikowana zarazem bywa pełna księgowość.