• Warszawa
  • 290 282 722 222
  • contact@350th.org

Poradnik wspierają:

Wsparcie IT: www.q-seo.pl

Prefabrykaty – podstawa współczesnego budownictwa

Powstawanie budynków, zarówno tych mieszkalnych, jak i o innej użyteczności, byłoby znacznie utrudnione bez możliwości wykorzystywania prefabrykatów. Prefabrykaty to nic innego jak półprodukty, które nie wymagają zbyt wielkiej obróbki mechanicznej, by móc je wykorzystać w ostatecznej budowli. Można więc uznać, że ich parametry użytkowania są bardzo zbliżone do parametrów pożądanych.

 

 

Z czego mogą być zrobione prefabrykaty?

 

Prefabrykaty wykonać można z różnych materiałów. I tak na budowie spotkać się możemy z:

  • prefabrykatami stalowymi (wykorzystywanymi na przykład do budowy mostów czy wiaduktów stalowych, jak również hal logistycznych albo obiektów przemysłowych),

  • prefabrykatami drewnianymi (całe konstrukcje umożliwiające bardzo szybką budowę domów mieszkalnych),

  • prefabrykatami żelbetowymi, strunobetonowymi oraz kablobetonowymi (wykorzystywanymi przede wszystkim w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym, rolnictwie czy tworzeniu infrastruktury kolejowej).

 

 

Jakie są zalety prefabrykatów?

 

-Wśród najważniejszych zalet prefabrykatów wymienić należy szybkość ich wytwarzania oraz montażu. Firmy zajmujące się wytwarzaniem prefabrykatów wysokiej jakości są w stanie zagwarantować, że ich produkty są powtarzalne oraz wykonane niezwykle precyzyjne.

 

-W odróżnieniu od technik dostępnych bezpośrednio na budowie, podczas produkcji prefabrykatów możliwe jest osiągnięcie bardzo dużych rozpiętości. W zakładach prefabrykacji istnieje możliwość zastosowaniach takich technologii jak sprężanie konstrukcji stalowych i betonu czy klejenie drewna.

 

 

Aby zakład w którym produkuje się prefabrykaty działał naprawdę sprawnie, musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt. Jednym z jego rodzajów są różnorodne dźwignice, takie jak na przykład suwnice. Suwnica bramowa taka jak ta: panda pozwala na bezpieczne przenoszenie ciężkich i nierzadko nieforemnych prefabrykatów. Dzięki temu praca w takim zakładzie przebiega w sposób o wiele lepiej zorganizowany.

 

"Tworzyć architekturę to znaczy zadawać sobie pytania (...) przybliżać się do własnych odpowiedzi"

© 2016 Portal architektoniczny. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme