Różnice między ekspertyzą budowlaną, a opinią techniczną

Drukuj

Ekspertyza budowlana jest opracowaniem, które opisuje między innymi przyczyny i skutki nieprawidłowości. Oprócz tego w ekspertyzie zawarte są informacje o zaleceniach dotyczących rozwiązania problemu budowlanego. Opinia ma pomóc w usunięciu usterki.

 

Ekspertyza budowlana weryfikuje prawidłowość wykonania robót w danym budynku, z zakresu:

a) Rozwiązań konstrukcyjnych, a także budowlanych.

b) Zastosowanej izolacji mającej chronić przed wilgocią.

c) Należytego wykonania wszelkich prac wykończeniowych w budynku.

 

Jakie elementy stanowią uzupełnienie ekspertyzy budowlanej?

 

Oprócz ekspertyzy możemy się spotkać w budownictwie z oceną techniczną, która dotyczy określonych zdarzeń, zjawisk, a także procesów, ale bez podawania ich przyczyny.

I. Ocena techniczna to opracowanie, podobne do projektu budowlanego. Opisuje, analizuje i ocenia opierając się na zasadach projektowych.

II. Opinia techniczna jest to natomiast opis określonych zdarzeń, rozwiązań i zjawisk z procesu dotyczącego realizacji planu budowy. Opinia wyraża przekonanie o pewnym fakcie, niepodparte procesem badawczym. Ekspertyza natomiast związana jest z wykonaniem odpowiednich analiz. Firmę zajmującą się ekspertyzami znajdziemy na stronie ekspertyzybudowlane.org.pl/ekspertyzy-budynkow.html.