Okresowe kontrole stanu technicznego budynków

Drukuj

Kontrole okresowe budynków przeprowadzane są przez osoby posiadające odpowiednie uprawienia budowlane, a także właściwą specjalność.

 

 

a) Kontrolę stanu technicznego takich układów jak instalacje elektryczne, piorunochrony, instalacje gazowe i urządzenia chłodnicze mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane również przy dozorze nad eksploatacją urządzeń.

b) Kontrolę przewodów kominowych przeprowadzają osoby posiadające stopień mistrza w zawodzie kominiarza.

 

 

Okresowe kontrole budynku

I. Okresowym kontrolą należy poddawać stan techniczny między innymi kotłów, a także ich efektywność energetyczną. Wiele zależy od wielkości i wydajność urządzenia. Te większe kontroluje się raz na dwa lata, te mniejsze raz na cztery lata.

II. Dodatkowo sprawdza się instalacje ogrzewane kotłami, które są użytkowane od co najmniej piętnastu lat. Takie urządzenia podlegają jednorazowej kontroli, która ma ocenić ich efektywność energetyczną.

III. Oprócz tego rodzaju kontroli każdy administrator zobowiązany jest do sprawdzenia corocznego niektórych urządzeń, a także kontroli pięcioletniej pozostałych układów i instalacji. Firmę zajmującą się podobnymi zagadnieniami znajdziemy pod adresem www.hoska.pl