Czym jest tablica budowy i co powinna zawierać?

Drukuj

Tablica budowy to element, który według polskiego prawa budowlanego powinien znaleźć się na każdej budowie. Obowiązek ten reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które weszło w życie 26 czerwca 2002 roku.

 

 

Na tablicy budowy elementem obowiązkowym jest pole o wymiarach 90 na 70 centymetrów. Powinny się w nim znaleźć następujące informacje:

-rodzaj robót budowlanych oraz adres, pod którym są one prowadzone,

-dane dotyczące pozwolenia na budowę (jego numer oraz informacje o właściwym organie nadzoru budowlanego – nazwa, adres, numer telefonu),

-dane dotyczące inwestora (imię i nazwisko albo nazwa firmy, adres, numer telefonu),

-dane dotyczące wykonawcy lub wykonawców (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer telefonu),

-dane takich osób jak: kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektanci,

-alarmowe numery telefonów: policji, straży pożarnej oraz pogotowia,

-numer telefonu do okręgowego inspektora pracy.

 

 

Jak więc widać, na tablicy takiej znajduje się bardzo wiele ważnych danych dotyczących budowy oraz pozwalających na szybkie zdobycie danych osób za nią odpowiedzialnych.

Ważne jest, aby tablica budowy była naprawdę dobrej jakości i nie uległa zniszczeniu na przykład z powodu ciężkich warunków atmosferycznych. Dlatego jej wykonanie zlecić należy sprawdzonej firmie. Taką możliwość daje ta pracownia architektoniczna: e-domy, która oferuje tablice zrobione z płyty PCV, na których dane nałożone są metodą sitodruku.