Skuteczne sposoby szukania złóż wody

Drukuj

 

Czynności związane z wykonaniem studni powinny być poprzedzone znalezieniem odpowiednich złóż wodonośnych.

 

Metoda potencjałowa

 

Definicja: Metoda potencjałowa mierzy naturalne różnice w potencjale gruntów. Najczęściej stosuje się ją w przypadku zboczy górskich.

 

Poszukiwanie wody poprzez wykonywanie odwiertów próbnych

 

Wodę można szukać również wykorzystując odwierty próbne. Przeważnie taką technikę stosuje się do dużych ujęć. Przede wszystkim należy precyzyjnie ustalić głębokość zalegania warstwy wodonośnej, a także jej wydajność oraz poziom oczekiwanego ciśnienia wody.

 

Zlecenie poszukiwania zewnętrznym firmom

 

Podczas poszukiwania wody można zwrócić się również do profesjonalnych firm posiadających odpowiedni do tego rodzaju usług sprzęt. Przykładową ofertę znajdziemy pod adresem -  budwiert.pl/1_5_szukanie-wody.html. Prace zostają przeprowadzone fachowo, a przede wszystkim szybko. Wyniki można otrzymać po zaledwie kilku godzinach. Przedsiębiorstwo może również zająć się wykonaniem studni oraz jej zabezpieczeniem.