Kominy – regulacje prawne w Polsce

Drukuj

Sposób konstruowania kominów określony jest normą PN-89/B-10425. Dodatkowe regulacje prawne znajdują swoje zastosowanie zarówno dla poszczególnych etapów budowy, jak i dla samych wkładów kominowych. Dlaczego? O tym dowiecie się z niniejszego artykułu.

 

Bezpieczne użytkowanie kominów

Często zdarza się, że inwestorzy nie zwracają wystarczająco dużej uwagi na budowę kominów. Przepisy traktują niepoważnie, czego rezultatem jest często nieprawidłowe działanie systemów kominowych. Te należy dostosowywać nie tylko do swojego budżetu, ale przede wszystkim do systemów grzewczych.

 

Inne instalacje będą bowiem stosowane do:

-systemów na paliwo stałe,

-kotłów z zamkniętą komorą spalania.

Aby mieć pewność, że komin będzie spełniał wszystkie wymogi ustanowionych norm należy zawsze kupować je w sprawdzonych źródłach. 

 

Dodatkowe informacje na temat norm prawnych

W każdym budynku, w którym zamontowany zostaje kocioł grzewczy powinna być zainstalowany system odpowiadający za odprowadzanie powstałych spalin na zewnątrz. Polskie normy i przepisy ściśle określają z jakich materiałów i w jaki sposób powinien być wykonany komin. Według nich można również dowiedzieć się, że jeden budynek nie musi mieć tylko jednego komina. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby było ich więcej - co de facto również jest nierozerwalnie powiązane z użytkowanym systemem grzewczym. Istotne jest to, żeby każde ogrzewane miało oddzielny przewód wentylacyjny, co z kolei ustanowione zostało przez Ministra Infrastruktury.