Rodzaje magazynów

Drukuj

 

W budownictwie wyróżnia się kilka rodzajów budynków, które stanowią wydzieloną przestrzeń od składowania i przechowywania różnego rodzaju materiałów. W zależności od tego jakiego rodzaju przedmioty mają być przechowywane w danym miejscu potrzebne są różne rodzaj przestrzeni magazynowych. Są to przede wszystkim:

 

 

 

W przypadku składowisk otwartych ich budowa polega na wytyczaniu przestrzeni gdzie mogą zostać składowane i przechowywane materiały. Czasem bywają ogradzane, ale nie jest to wymóg.

 

Magazyny pół zamknięte, nazywane też niekiedy półotwartymi to wszelkiego rodzaju wiaty i budynki które nie mają wszystkich ścian.

 

 

Magazyny zamknięte to pomieszczenia służące do składowania i przechowywania materiałów, które ze wszystkich stron ograniczone są ścianami. Budową tego typu magazynów zajmuje się między innymi firma – www.art-building.com.pl.

 

 

Wznoszone są różne rodzaje magazynów i hal magazynowych z tego względu, że różne rodzaje materiałów mają inne wymogi co do ich przechowywania. Są materiały takie jak węgiel, które można składować pod gołym niebie, są jednak takie materiały, jak niektóre środki chemiczne, które pod żadnym pozorem nie mogą być umieszczane na zewnątrz budynków. Magazyny zamknięte pozwalają również na zabezpieczenie produktów przed zgubnym działaniem warunków atmosferyczny, mają więc wiele istotnych funkcji. Rośnie zapotrzebowanie na tego typu budynki, rośnie, więc również liczba firma zajmujących się ich wznoszeniem.