• Warszawa
  • 290 282 722 222
  • contact@350th.org

Poradnik wspierają:

Wsparcie IT: www.q-seo.pl

Pozwolenie na użytkowanie

 

 

Obecne prawo budowlane nie wymaga już uzyskania pozwoleń na budowę, jednak wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zwłaszcza w sytuacji gdy:

 

 

  1. jeśli działka przed rozpoczęciem budowy nie była uzbrojona – aby tego dokonać należy zwrócić się do odpowiednich administratorów sieci, lub w przypadku kanalizacji, wybudować szambo, lub zamiast wodociągów wznieść studnię, w którym miejscu powinna ona zostać wybudowana pomoże określić ta firma – budwiert.pl/1_5_szukanie-wody.html,

  2. jeśli podczas budowy zostały wykonane prace nie uwzględnione w planie zabudowy, wówczas konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

  3. jeśli Nadzór Budowlany stwierdził nieprawidłowości między nowopowstałym budynkiem, a przepisami prawa, wówczas konieczne jest doprowadzenie budynku do takie stanu, aby spełniał on wymogi formalne,

  4. jeśli inwestor budujący dom chciałby zamieszkać w nim przed zakończeniem budowy, wówczas również konieczne jest uzyskanie wspomnianego pozwolenia na użytkowanie.

 

"Tworzyć architekturę to znaczy zadawać sobie pytania (...) przybliżać się do własnych odpowiedzi"

© 2016 Portal architektoniczny. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme