• Warszawa
  • 290 282 722 222
  • contact@350th.org

Poradnik wspierają:

Wsparcie IT: www.q-seo.pl

Style architektoniczne

Na wstępie warto zaznaczyć, że pisząc o stylach architektonicznych mamy na myśli, te które rozwijały się w zachodnim kręgu cywilizacyjnym, bowiem kraje Azji czy Afryki mają własne budownictwo, z innymi prądami i ideami, które nim rządzą. Do najważniejszych stylów architektonicznych jakie pojawiły się w historii zachodniego kręgu cywilizacyjnego należy zaliczyć:

 

Architekturę antyczną - architekci dążyli do tworzenia form o idealnych proporcjach, w znacznym stopniu wykorzystywano marmur jako materiał budowlany, a budynki charakteryzowały liczne kolumny, portyki.

 

 

Architekturę romańską – budowle w tym stylu pełnić miały funkcje obronne, stąd małe okna i grube mury.

 

Architekturę gotycką – charakteryzowała się strzelistymi budowlami, z licznymi wieżami, ogromnymi oknami często wypełnionymi przez witraże. Charakterystycznym elementem tego stylu jest rozeta czyli okno w kształcie róży.

 

Architekturę renesansowa – w architekturze dominują linie poziome, odchodzi się od ostrych łuków gotyk na rzecz delikatnych i harmonijnych półkoli. W tym stylu spotkać można liczne portyki, krużganki i arkady.

 

 

Architekturę baroku – architektura baroku to monumentalizm podkreślany przez liczne kolumny i pilastry, to wrażenie dynamizmu, ruchu i niepokoju, to przepych ozdób. To częste sięganie po złoto jako dekorację. W ostatniej fazie barok przeszedł w nieco bardziej wysublimowaną formę rokkoko.

 

Architekturę klasycystyczna – to kolejny powrót do prostoty form antycznych, przeważają proste fasady, budowle wznoszone są na planie koła lub kwadratu z licznymi kolumnami, ale w przeciwieństwie do baroku prostymi liniami.

 

 

Historyzm – w ramach tego prądu w architekturze, na całym świecie pojawiły się dążenia do odnowienia dawnych stylów architektonicznych, nie chodziło tutaj o tworzenie nowych form, ale o naśladowanie dawnych. W ramach tego stylu mówimy o pojawieniu się: neoromanizm, neogotyk, neorenesans, neobarok, eklektyzm, neomauretanizm, styl arkadowy, styl narodowy.

 

Architekturę secesyjna – stała w opozycji do historyzmu, dążyła do całkowitego odcięcia się od dotychczasowej historii architektury i stworzenia nowych form. Stąd wiele abstrakcji w projektach z tamtego okresu, to również podkreślenie funkcji budynku poprzez jego architekturę, oraz zamiłowanie do ornamentyki pełnej odniesień do flory i fauny.

 

Modernizm – to prąd w architekturze, który podkreślał przede wszystkim funkcje budynku. Wygląd danej budowli warunkowały jego funkcja i możliwości materiałów z jakich go wykonano. Ornamentyka i wszelkiego rodzaju dodatki były tu spychane na margines. Budynki tego stylu były niezwykle oszczędne w formie.

 

 

Tradycjonalizm XX wieku – rozwinął się w opozycji do modernizmu, nie akceptuje abstrakcji w formach, oraz dąży do nawiązania do dawnych wzorców architektonicznych.

 

Postmodernizm – to po raz kolejny nawiązanie do modernizmu, gdzie istotą projektu budynku nie jest jego wygląd, ale funkcja jaką ma on spełniać. W ramach postmodernizmu funkcjonują: high-tech, dekonstruktywizm, krytyczny regionalizm, neomodernizm.

 

"Tworzyć architekturę to znaczy zadawać sobie pytania (...) przybliżać się do własnych odpowiedzi"

© 2016 Portal architektoniczny. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme